AJO sandspidare

AJO T270-vals- och tallrikssandspridare för lastbilar

Product categories:

Den hydrauliska sandspridaren för lastbilar är en kombinerad sand- och saltspridare. Sandspridaren monteras efter lastbilen med hylsor. Sandspridningen sker från tallriken eller valsen beroende på behovet. Grovjusteringen av sandningsmängden utförs mekaniskt medan finjusteringen styrs pneumatiskt.

Teknisk information

Sandspridning från valsen 2.7 m
Sandspridning från tallriken 1-8 m
Behovet av oljeflöde/oljetryck 45 l/min, 180 bar
Behållarens volym 1200 l
Maskinens kropp är i sin helhet varmförzinkad
Begär offert
Kategori: