AJO röjare

AJO 700T -kranarm för slyröjning

Product categories:

Återställandet sker från styranordningen. Kranarmen fästs till exempel med snabbfix till basmaskinen. Ändan på kranarmen har AJO-snabbfäste för klipphuvuden som är avsedda för slyröjning och kranarmen kan förses med kopplingar till andra tillverkares klipphuvuden på beställning. Anordningen styrs med styrspak och tryckknappar från förarhytten. Rekommenderad minimivikt för basmaskinen är 9 ton.

Tilläggshydraulik, ballastvikter samt oljekylare finns som tillbehör. Lägesställare till klipphuvudet finns också som tillbehör.

Teknisk information

Hydraulisk förlängningsarm 1.3 m
Räckvidd med ett klipphuvud på 1,5 m ca 7,2 m från basmaskinens mittlinje
Vikt 940 kg
Krav på basmaskinens hydraulik då den har två kretsar 30 och 90 l/min
Krav på basmaskinens hydraulik då den har en krets 90-120 l/min
För klippning av gräsvegetation och tunt sly TM 150/190/220 -klipphuvuden
För klippning av grovt sly RL 75/150 och 2R -klipphuvuden
Begär offert
Kategorier: ,