AJO röjare

AJO 400 -kranarm för slyröjning

Product categories:

Den helhydrauliska, fyrdelade kranarmen kan fästas till basmaskiner med de vanligaste fästanordningarna. Den hydrauliska säkerhetsanordningen sviktar ifall klipphuvudet stöter mot ett hinder. Återställandet sker från styranordningen. Styranordningen monteras till förarhytten med endast. en elkabel. Kranarmen och klipphuvudet kan styras med endast. en hand med styrspak och tryckknappar från förarhytten.

Klipphuvuden som är förenliga med kranarmen är AJO TM 150/190/220, RL75/150 och 2R. Vid behov används olika adaptrar för att anpassa kranarmen till klipphuvuden av andra tillverkare.

Tilläggshydraulik, ballastvikter samt oljekylare finns som tillbehör. Lägesställare till klipphuvudet finns också som tillbehör.

Teknisk information

Räckvidd med ett klipphuvud på 1,5 m ca 4,5 m från basmaskinens mittlinje
Vikt 470 kg
Krav på basmaskinens hydraulik då den har två kretsar 30 och 90 l/min
Krav på basmaskinens hydraulik då den har en krets 90-120 l/min
Min. 180 bar
För klippning av gräsvegetation och tunt sly TM 150/190/220 -klipphuvuden
För klippning av grovt sly RL 75/150 och 2R -klipphuvuden
Begär offert
Kategorier: ,