Företagsinformation

Antti Ranta som inledde sin yrkeskarriär 1977 beslöt sig för att bli företagare och grundade Konepaja Antti Ranta Oy. Verksamheten som inletts med tillverkning av slyröjare utvidgades så småningom också till produktion av andra redskap för vägunderhåll.

Speciellt på 1980-talet började maskinerna utvecklas för att motsvara kundernas förändrade behov. Enligt kundernas önskemål blev maskinerna allt större för att fylla behovet på större arbetsbredd. Att handla utifrån kundens behov har fortsatt genom företagets hela historia. Exporthandeln inleddes 1986 och var riktad till Sovjetunionen och Lettland.

När företaget ville bredda redskapssortimentet för vägunderhåll köpte Konepaja Oy företaget Ratemex Oy från Reijola 1997. Det var ett företag som specialiserat sig på hyvelblad och snöplogar.

År 2015 köpte Konepaja Antti Ranta Oy också Vikmet Oy:s anläggnings- och omsättningstillgångar. Vikmet Oy har gjort ett betydelsefullt utvecklingsarbete när det gäller redskap för vägunderhåll genom att bland annat utveckla och tillverka kastande plogar. Vikmet Oy:s traditioner och produkter lever nu vidare under Ratemex Oy:s namn. Genom företagsköpet förenades planeringen och försäljningen av Vikmet- och Hokkeprodukterna samt service- och reservdelstjänsterna till en del av Ratemex Oy:s affärsverksamhet inom vägunderhåll.

Förr tillverkades produkterna för vägunderhåll i olika verkstäder. Sedermera har all produktion som hör ihop med vägunderhåll centraliserats till fabriken i Tolosenmäki i Kides. Just nu tillverkar företaget hållbara och högklassiga vägunderhållsmaskiner med märkena ”AJO” och ”HOKKE” såsom olika slyröjare, sandspridare, hyvelblad och sidoplogar. Ratemex Oy sysselsätter sex personer för tillfället.

Ratemex Oy tillverkade Lumex System-vägunderhållsmaskiner tidigare men flyttade produktion under varumärket AJO under åren 2015–2016. Tillverkningen av de bekanta produkterna Lumex System fortsätter alltså men numera under namnet AJO.