Ratemex väg­under­hålls­utrustning

Vi tillverkar vägunderhållsutrustning av märket AJO och HOKKE, såsom gräsklippare, snöplogar, spridningsutrustning och glasunderlägg.

AJO röjare

Segrarna över sly

Med högklassiga slyröjare är kampen mot sly som en lek.

Se produkterna

HOKKE plogar

Det är lättare att färdas på rena gator

Sopvalsarna HOKKE är konstruerade för renhållning i städer och tätorter.

Se produkterna

AJO sandspidare

Säkerhet till vägarna

Med professionella anordningar fås även de halaste trafiklederna snabbt i skick.

Se produkterna

Tillbehör

Arbetseffektivitet

Mångsidigheten och arbetseffekten av snöplogar och kranarmar fulländas med tilläggsutrustning.

Se produkterna

Hyvelblad

Styrka och säkerhet för krävande arbeten

Ur urvalet av hållbara hyvelblad hittas gott om alternativ för olika ändamål.

Se produkterna

Reservdelar

Se produkterna

Lyssna på kunden och respektera Finlands vägar

Ratemex Oy i korthet

Då företagaren Antti Ranta beslöt sig för att utvidga verksamheten i sitt företag, Konepaja Antti Ranta Oy, som tidigare koncentrerat sig på tillverkning av slyröjare, steg företagets resurser och produktsortiment upp till en helt ny nivå. Maskinverkstaden köpte först Ratemex Oy som specialiserat sig på tillverkning av hyvelblad och snöplogar och senare Vikmet Oy:s anläggnings- och omsättningstillgångar.

Genom företagsköpen förenade experterna inom branschen sitt kunnande och en verklig expert på vägunderhållsmaskiner föddes i Norra Karelen – det nuvarande företaget Ratemex Oy. Trots att företagets verksamhet har vuxit tillverkas varje produkt fortfarande med noggrannhet och yrkesskicklighet – genom att lyssna på kunden och respektera Finlands vägar.

Ta kontakt Alla produkter

Lär känna våra produkter

För närvarande inkluderar den väghållningsutrustning som tillverkas av företaget hållbar och högkvalitativ utrustning av märket “AJO” och “HOKKE”, såsom olika gräsklippare, spridare, underblad och sidoplogar.

Alla produkter