Skärfjädringen låter skäret som är i skärande vinkel svikta vid sammanstötningar. Denna egenskap skyddar plogen och basmaskinen vid arbete på områden där till exempel brunnslock eller kantstenar är gömda under snö och is. Tillgängliga till plogarna HOKKE KAS och NVA.Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska