Den hydrauliska sandspridaren för lastbilar är en kombinerad sand- och saltspridare. Sandspridaren monteras efter lastbilen med hylsor. Sandspridningen sker från tallriken eller valsen beroende på behovet. Grovjusteringen av sandningsmängden utförs mekaniskt medan finjusteringen styrs pneumatiskt.

Teknisk information

  • Sandspridning från valsen: 2,7 m
  • Sandspridning från tallriken: 1-8 m
  • Behovet av oljeflöde/oljetryck: 45 l/min, 180 bar
  • Behållarens volym: 1200 l
  • Maskinens kropp är i sin helhet varmförzinkad.


Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska