Fuktningsanordningen är en snabbkopplad tilläggsdel till T260-sandspridaren. Sand- och saltfuktaren fungerar enligt principen för dysrör. Dysröret finns i sandspridarens sandbehållare. Lösningens mängd kan justeras steglöst. Den lämpar sig också för saltlösning.

Teknisk information

  • Lösningsbehållare: 500 l
  • Hydrauldriven, seriekopplad med sandspridarens hydraulmotor


Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska