Ballastvikterna till AJO 400- och 700T-kranarmarna för att balansera basmaskinens gång. Vikterna ökar arbetssäkerheten och basmaskinens styrbarhet. Viktsetets massa är ca 500 kg.Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska