Slyröjarens horisontala klipphuvud monteras med snabbfäste på AJO-bommarna. På kundens beställning kan slyröjarens klipphuvud också tillverkas med en alternativ fästanordning. Klipphuvudet fungerar bra vid röjning av grövre sly till exempel vid åkerkanter eller vid skogsvägarnas dikesren. Klipphuvudets funktion går ut på att slyet klipps av mellan skårorna på ett roterande skär och ett fast. motskär. Det fasta skäret är den lägsta punkten på klipphuvudet varvid den skyddar den roterande klingan för skador vid sammanstötningar. Apparaten fungerar med hydraulmotor och kraften transmitteras med kilremmar. Lägesställare och förlängningsbom som lämpar sig direkt för maskinerna Länne finns som tillbehör.

Teknisk information:

  • Arbetsbredd: 750/1500 mm
  • För gräs och sly: upp till en diameter på 100 mm
  • Vikt: 300 kg (RL 150)


Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska