Återställandet sker från styranordningen. Kranarmen fästs till exempel med snabbfix till basmaskinen. Ändan på kranarmen har AJO-snabbfäste för klipphuvuden som är avsedda för slyröjning och kranarmen kan förses med kopplingar till andra tillverkares klipphuvuden på beställning. Anordningen styrs med styrspak och tryckknappar från förarhytten. Rekommenderad minimivikt för basmaskinen är 9 ton.

Tilläggshydraulik, ballastvikter samt oljekylare finns som tillbehör. Lägesställare till klipphuvudet finns också som tillbehör.

Teknisk information:

  • Hydraulisk förlängningsarm: 1,3 m
  • Räckvidd: med ett klipphuvud på 1,5 m ca 7,2 m från basmaskinens mittlinje
  • Vikt: 940 kg
  • Krav på basmaskinens hydraulik då den har två kretsar: 30 och 90 l/min
  • Krav på basmaskinens hydraulik då den har en krets: 90-120 l/min
  • För klippning av gräsvegetation och tunt sly: TM 150/190/220 -klipphuvuden
  • För klippning av grovt sly: RL 75/150 och 2R -klipphuvuden


Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska