Den helhydrauliska, fyrdelade kranarmen kan fästas till basmaskiner med de vanligaste fästanordningarna. Den hydrauliska säkerhetsanordningen sviktar ifall klipphuvudet stöter mot ett hinder. Återställandet sker från styranordningen. Styranordningen monteras till förarhytten med endast. en elkabel. Kranarmen och klipphuvudet kan styras med endast. en hand med styrspak och tryckknappar från förarhytten.

Klipphuvuden som är förenliga med kranarmen är AJO TM 150/190/220, RL75/150 och 2R. Vid behov används olika adaptrar för att anpassa kranarmen till klipphuvuden av andra tillverkare.

Tilläggshydraulik, ballastvikter samt oljekylare finns som tillbehör. Lägesställare till klipphuvudet finns också som tillbehör.

Teknisk information:

  • Räckvidd: med ett klipphuvud på 1,5 m ca 4,5 m från basmaskinens mittlinje
  • Vikt: 470 kg
  • Krav på basmaskinens hydraulik då den har två kretsar: 30 och 90 l/min
  • Krav på basmaskinens hydraulik då den har en krets: 90-120 l/min
  • Min. 180 bar
  • För klippning av gräsvegetation och tunt sly: TM 150/190/220 -klipphuvuden
  • För klippning av grovt sly: RL 75/150 och 2R -klipphuvuden


Skicka offertbegäran

Fälten markerade med stjärna * är obligatoriska