Konepaja Antti Ranta Oy har köpt Vikmet Oy:s anläggnings- och omsättningstillgångar.

Konepaja Antti Ranta Oy har köpt Vikmet Oy:s anläggnings- och omsättningstillgångar.

Konepaja Antti Ranta Oy har köpt Vikmet Oy:s anläggnings- och omsättningstillgångar. Genom köpet inkorporeras planeringen, tillverkningen, försäljningen, service- och reservdelstjänsterna av Vikmet- och Hokke-produkterna till affärsverksamheten i koncernens dotterbolag Ratemex Oy.

Tillbaka