Ratemex

Vägunderhållet i Finlands sker inte enbart med finsk sisu utan rätt utrustning hjälper till på vägen. Ratemex Oy:s vägunderhållsmaskiner har underhållit vägar och vägrenar redan i 40 år.

VÅRA PRODUKTER

RATEMEX OY – för att vägarna kräver underhåll

Då företagaren Antti Ranta beslöt sig för att utvidga verksamheten i sitt företag, Konepaja Antti Ranta Oy, som tidigare koncentrerat sig på tillverkning av slyröjare, steg företagets resurser och produktsortiment upp till en helt ny nivå. Maskinverkstaden köpte först Ratemex Oy som specialiserat sig på tillverkning av hyvelblad och snöplogar och senare Vikmet Oy:s anläggnings- och omsättningstillgångar.

Genom företagsköpen förenade experterna inom branschen sitt kunnande och en verklig expert på vägunderhållsmaskiner föddes i Norra Karelen – det nuvarande företaget Ratemex Oy. Trots att företagets verksamhet har vuxit tillverkas varje produkt fortfarande med noggrannhet och yrkesskicklighet – genom att lyssna på kunden och respektera Finlands vägar.

Läs mer